รับสมัคร ป โท บริหาร การตลาด วันอาทิตย์ รุ่น16

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ MBA IT-Smart Program (Innovative Marketing) รุ่นที่ 18 (เพิ่มเติม) กลุ่มเรียนเฉพาะวันเสาร์/กลุ่มเรียนเฉพาะวันอาทิตย์

กรณีสมัครผ่านระบบ Online เอกสารที่ต้องนำส่ง (โครงการจะเรียกรับภายหลัง หรือ scan ส่งผ่าน Line ID: mbaitsmart

  • บัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
  • สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • ค่าสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา 800 บาท/หรือหลักฐานการชำระเงิน กรณีชำระเงินที่ TMB แล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 18

M.B.A. for IT-Smart Program (Innovative Marketing) รุ่นที่ 18

ป โท การตลาด MBA Marketing ม.ราม รุ่นที่ 18

รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ MBA IT-Smart Program (Innovative Marketing) รุ่นที่ 18

 

กิจกรรมและการเรียน

สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์ กับอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ สร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจ จากเพื่อนร่วมชั้นเรียน จากหลากหลายอาชีพ หลายหลาย Generation เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

บรรยากาศห้องเรียน

ประมวลภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน

ดูภาพเพิ่มเติม
ผลงานวิจัย ป โท MBA การตลาด

ผลงานนักศึกษา

ผลงานเผยแพร่นักศึกษาโครงการฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
MBA รับปริญญา ราม

รับปริญญา

ความสำเร็จ มหาบัณฑิตโครงการฯ

ดูเพิ่มเติม

Testimonial | จากใจนักศึกษา

ปฐมนิเทศ | เตรียมความพร้อมสู่การเรียน

เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยกิจกรรม Team Learning และ Team Building เพราะการเรียนต่อ MBA ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างอยู่ การเรียนรู้ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน แบ่งปันแนวคิด และความรู้ จะช่วยให้นักศึกษา สามารถบรรลุการเรียนต่อบริหารธุรกิจ ที่อาจเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับนักศึกษาหลาย ๆ คน

ป โท การตลาด ราม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ศึกษาดูงาน | เปิดโลกทัศน์ มุมมองธุรกิจ

เสริมสร้างประสบการณ์ และแนวคิด เปิดมุมมอง การบริหารจัดการ จากบริษัทชั้นนำ สร้างโอกาสในการเห็นกระบวนการผลิต กระบวนการดำเนินการ ตลอดจนแนวคิดบริหารธุรกิจ ที่บริษัทชั้นนำต่าง ๆ วางแผนดำเนินการต่าง ๆ

ศึกษาดูงาน หนึ่งในประสบการณ์ ปริญญาโท

ปัจฉิมนิเทศ | รางวัลแห่งความสำเร็จ

เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา แนะแนวการสอบปากเปล่า พร้อมสร้างความสุข ความทรงจำ และมิตรภาพของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้จดจำและเราจะคิดถึงกัน

ปัจฉิมนิเทศ เตรียมสอบปากเปล่า MBA ม.ราม

ติดตาม/แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด

สามารถติดตามข่าวสาร และแลกเปลี่ยบข้อมูลผ่าน Open Chat ของโครงการฯ ได้ที่
"Innovative Marketing by MBA for IT-Smart Program"
Innovative Marketing : Digital Marketing Trends

บทความนักศึกษา

บทความวิชาการ ทางด้านการตลาด ของนักศึกษาโครงการฯ

อยากจะเขียน อ่านเถอะ

บทความ แนวคิด Trend ด้านบริหารธุรกิจทาง การตลาด และการจัดการ

ถาม-ตอบ (FAQs)

คำถาม-คำตอบที่มักมีผู้สอบถามเป็นประจำ

ติดต่อสอบถาม

ตอบทุกข้อสงสัย ยินดีให้บริการข้อมูลค่ะ

ทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ