ข่าวประกาศ รุ่น 14

Home /ข่าวประกาศ รุ่น 14

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สำหรับ รุ่นที่ 14
ผลสอบ วิชา BUS6013 การจัดการการตลาด (28/01/63)
ตารางบรรยาย BUS6015 การจัดการการดำเนินงาน (08/01/63)
ผลสอบ วิชา BUS6012 การจัดการการเงิน (01/01/63)
ตารางบรรยาย วิชาที่ 5 BUS6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (12/12/62)
ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (12/03/62)
รายละเอียดสำหรับนักศึกษา รุ่นทื่ 14 (12/03/62)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 14 (12/03/62)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รุ่นที่ 14 (22/02/62)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 14 (06/01/62)
ประกาศ เรื่องสถานที่ติดต่อสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 02-310-8588
หรือ08-7591-1401

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด