ข่าวประกาศ รุ่น 16

Home /ข่าวประกาศ รุ่น 16

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สำหรับ รุ่นที่ 16
ประกาศ ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (30/04/63)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 16 (30/04/63)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 16 (เพิ่มเติม) (21/04/63)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 16 (20/03/63)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 16 (20/12/62)
ประกาศ เรื่องสถานที่ติดต่อสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 02-310-8588
หรือ08-7591-1401

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
s