ข่าวประกาศ รุ่น 17

Home /ข่าวประกาศ รุ่น 17

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สำหรับ รุ่นที่ 17
ประกาศ ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (30/09/63)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 17 (30/09/63)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 17 (17/09/63)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 17 (03/07/63)
ประกาศ เรื่องสถานที่ติดต่อสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 02-310-8588
หรือ08-7591-1401

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
s