ชื่อหลักสูตร
ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ลักษณะโครงการ
เหตุผลและวัตถุประสงค์
วัน-เวลาเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การวัดผล และคำนวนผล
การสำเร็จการศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
รายชื่อวิชา
การประกันคุณภาพหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
การสอบประมวลความรู้
อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 7
โทรศัพท์ : 0-2310-8588
มือถือ : 087-591-1401
 
 

user online   2 คน

 
คำแนะนำสำหรับการเข้าสู่ระบบ การดูผลสอบ การdownload เอกสารเพิ่มเติม

การเข้าสู่ระบบ
การเปลี่ยนรหัสผ่าน
• การเปลี่ยน และแก้ไขข้อมูลทั่วไป
• การดูผลสอบ และ download เอกสารเพิ่มเติม

** หมายเหตุ การเข้าสู่ระบบ การดูผลสอบ นักศึกษาจะต้องตรวจเช็คว่า Explorer นั้นมีการ Block popup หรือไม่ ซึ่งหากมีการ Block popup หน้า Login จะไม่สามารถแสดงผลออกมาได้

1. เข้าสู่ website : www.mba-itsmart.net
User Account : (รหัสนักศึกษา)
Password : (ใส่ "password" ) * นักศึกษาต้องเข้าไปเปลี่ยน รหัสผ่านได้หลักจากเข้าสู่ระบบแล้ว

2. เมื่อเข้าสู่ระบบ นักศึกษาสามารถ เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านโดย click ที่ เปลี่ยนรหัสผ่าน

3. การเปลี่ยนรหัสผ่าน
Current Password : ให้ใส่รหัสผ่านเดิม (password)
New Password : ให้ใส่รหัสผ่านใหม่
Confirm Password : ให้ใส่รหัสผ่านใหม่ซ้ำอีกครั้ง (เหมือนด้านบน)
Click ที่ "Change" เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน4. เลือก "ข้อมูลทั่วไป" เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง และัใส่ "เมล์" ให้ใส่ Email ของนักศึุกษา เพื่อในกรณีที่ นักศึกษาลืมรหัสผ่าน ระบบจะสามารถส่งกลับไปที่ Email ของนักศึกษาได้

5. เลือก "รายวิชาที่ลงทะเ้บียน" เพื่อทำการตรวจสอบเกรด และดูข้อมูล เอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม
6. click ที่ ไฟล์เกรด เพื่อดูเกรดรายวิชา โดยผลเกรดจะแสดง เมื่อผลการเรียนประกาศออกมาแล้ว โดยเรียงจาก ลำดับชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา และเกรด ตามลำดับดังภาพ

เรียนต่อโท ที่ใหนดี? อยากเรียน MBA Marketing (การตลาด)? อยากเรียนขยายตลาด? โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ใหน? Digital Marketing คืออะไร? ที่นี่มีคำตอบ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) สาขาวิชาการตลาด ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยการสัมภาษณ์ และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ กพ. รองรับ โครงการฯเปิดการเรียนการสอน ได้แก่ กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว กลุ่มศึกษาเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ) ปัจจุบันโครงการฯได้เปิดรับสมัคร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ)โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัคร ได้ทางเว็บไซด์ของโครงการ หรือสามารถติดตามข่าวสารของโครงการผ่านทาง facebook fan page
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการฯ ได้ที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401 หรือ Line ID: mbaitsmart หรือ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
© Copyright 2005 Ramkhamhaeng University :: For more information please contact mba.itsmart@gmail.com