รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รุ่นที่ 16

Home / รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รุ่นที่ 16


เนื่องจากประกาศของ คณะรัฐมนตรี
โครงการฯ ขอเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์เป็น
วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563
เพื่อลดการความเสี่ยงในสถานการณ์ปัจจุบัน
จึงขอให้มีการสัมภาษณ์ล่วงหน้า จึงแจ้งเพื่อทราบ

**กำหนดการ** (แก้ไข 7 เมษายน 2563)

22 เมย. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (เพิ่มเติม)
24 เมย. 63 ต้องสัมภาษณ์ ให้แล้วเสร็จ
30 เมย. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
3 พค. 63 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
10 พค. 63 เปิดเรียน
*** กรณ๊มีการเปลี่ยนแปลงจากคำสั่งมหาวิทยาลัยให้หยุดต่อเนื่อง โครงการฯจะปรับบางกระบวนวิชาเป็น ระบบ Online และเปิดเรียนภายในเดือนมิถุนายน ***

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์


*** เนื่องจาก ระบบการสมัครมีปัญหาในช่วงเวลาหนึ่ง หากผู้สมัคร ไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อโครงการฯ ด่วน ***
โทร. 02-310-8588 หรือ 087-591-1401


ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านโครงการฯ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบ online
หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์
1. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 25 คะแนน
2. ความรู้ทั่วไปทางด้านบริหารธุรกิจ 25 คะแนน
3. เป้าหมาย ความตั้งใจในการศึกษาต่อ 25 คะแนน
4. ความรู้ทั่วไป แนวคิด ทัศนคติ 25 คะแนน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

Click เพื่อ Download
รายชื่อผู้สมัครผ่านระบบ Online (PDF File)

*** กรณีสมัครเรียน Online ***
*** เนื่องจาก ระบบการสมัครมีปัญหาในช่วงเวลาหนึ่ง หากผู้สมัคร ไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อโครงการฯ ด่วน ***
โทร. 02-310-8588 หรือ 087-591-1401

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารต้องยื่นประกอบการสมัคร สำหรับกรณีสมัครผ่านระบบ Online ให้ยื่นเอกสารประกอบต่างๆ ในวันสัมภาษณ์
 1. 1. ใบสมัคร 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว)
 2. 2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ (ปริญญาบัตร) 1 ฉบับ
 3. 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ
 4. 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
 5. 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 6. 6. ค่าสมัคร 800 บาท (กรณีสมัคร Online ให้นำสลิปการชำระเงินเป็นหลักฐาน)

ขอนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้า

ประกาศมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 21 มีค. - 30 เมย. 2563

โครงการจึงขอเปลี่ยนแปลง

การสัมภาษณ์ล่วงหน้า

ผ่าน Video Call ระบบ Line
และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

กรณีขอสัมภาษณ์ล่วงหน้า ผ่านระบบ Line
กรุณาแจ้ง ID line ในระบบ และเตรียมความพร้อมตามวัน-เวลา
ที่ผู้สมัครกำหนด พร้อมรับการสัมภาษณ์


กรณีชำระค่าสมัคร โดยชำระที่ธนาคาร TMB หรือโอนเงิน Online

เข้าบัญชี "มร. โครงการพิเศษ IT" โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(สำหรับเลขบัญชี เพื่อความปลอดภัย กรุณาติดต่อ line ID โครงการฯ: mbaitsmart เพื่อรับเลขบัญชี และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ โครงการจะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป)


กรณียื่นเอกสารเพิ่มเติม สามารถ scan ส่งทาง Line หรือเตรียมไว้ยื่นเพิ่มเติม โดยโครงการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

กรุณาเพิ่ม line ID โครงการฯ: mbaitsmart

mbaitsmart

สถานที่สัมภาษณ์

สถานที่ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าเรียน

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเข้าศึกษา โดยโครงการฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากนักศึกษาอีก
 1. 1. หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน
 2. 2. น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน
 3. 3. ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท
 4. 4. กิจกรรมปฐมนิเทศ (Click เพื่อดูตัวอย่างกิจกรรม)
 5. 5. กิจกรรมศึกษาดูงาน โดยโครงการฯ เป็นผู้กำหนดสถานที่ (Click เพื่อดูตัวอย่างกิจกรรม)
 6. 6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (Click เพื่อดูตัวอย่างกิจกรรม)
 7. 7. ชุดสูทสากล 1 ชุด เสื้อ และกางเกง/กระโปรง
 8. 8. เสื้อโปโล 1 ตัว
 9. 9. Coffee Break 1 ชุดช่วงเช้า
 10. 10. อาหารกลางวัน และอาหารเย็น

ติดตาม/แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด

สามารถติดตามข่าวสาร และแลกเปลี่ยบข้อมูลผ่าน Open Chat ของโครงการฯ ได้ที่
"Innovative Marketing by MBA for IT-Smart Program"
Innovative Marketing : Digital Marketing Trends